BERTEBOS Konferens 2018

Global Food Security – Ensuring sustainable food production at local to global scales

Konferens 26 -28/8 2018, Falkenberg

Världens befolkning växer och behöver mer mat – år 2050 nästan dubbelt så mycket som idag, enligt FAO. Samtidigt måste vi minska människans påverkan på klimat och miljö. Hållbar intensifiering – att producera mer mat med mindre resurser på jordbruksmark som krymper – är nödvändig för att klara FN:s globala utvecklingsmål, varav ökad livsmedelsproduktion är ett.

Fokus på 2018 BERTEBOS konferens var just området hållbara livsmedelssystem, särskilt begreppen ekologisk intensifiering av jordbruksproduktionen och självförsörjning av livsmedel. Detta är även forskningsinriktningen för professor Kenneth G. Cassman, vinnaren av BERTEBOS Priset 2017.