Välkommen till BERTEBOS Stiftelse

BERTEBOS Stiftelse instiftades 1994 av Brita och Olof Stenström. Dess ändamål är att främja undervisning och vetenskaplig forskning inom livsmedelssektorn.

Ett antal forskare har, genom BERTEBOS Pris och andra stipendier, givits möjlighet att fortsätta sina viktiga forskningsarbeten inom området livsmedel, jordbruk och ekologi.

Läs mer