BERTEBOS pris

BERTEBOS Stiftelse har instiftat två BERTEBOS Pris. Det stora priset instiftades 1996 och delas ut av Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA). Det andra priset instiftades 2007 och utdelas av Hallands Akademi.

I samverkan med Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien 

BERTEBOS Pris är ett internationellt vetenskapligt pris som delas ut av Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) för väl meriterad, banbrytande utvecklingsmetod, som berör livsmedel, jordbruk, djurhälsa eller ekologi. KSLA utser pristagare och priset utdelas vartannat år vid en högtid på Karl-dagen den 28 januari. Priset är på 300 000 kr och prisutdelare har varit Kung Carl XVI Gustav, Kronprinsessan Viktoria, Prinsessan Lilian och Prinsessan Christina.

Pristagare 2020

Dr Peter Roeder, Bordon, Storbritannien
“För hans framstående insatser för att utveckla och förbättra kontrollen av gränsöverskridande djursjukdomar (Transboundary Animal Diseases, TAD) och ”nya” sjukdomar runt om i världen. Tack vare sina insatser på flera kontinenter har han en enastående erfarenhet av epidemiologi, diagnos och kontroll av TAD.”

Peter Roeder är en veterinär med bred erfarenhet av sjukdomsepidemiologi, diagnos och kontroll. I synnerhet har han utvecklat specialistkompetens och omfattande praktisk erfarenhet av discipliner som rör kontroll av infektionssjukdomar och särskilt epidemiska och zoonotiska sjukdomar. Han har levt och arbetat med långsiktiga uppdrag under flera år i utvecklingsländer i Afrika och Asien.

1994 fick han sin doktorsexamen och utstationerades till Australian Animal Health Laboratory för att arbeta med att utveckla diagnostiska tester för mul- och klövsjuka som är fortfarande grundpelare än idag.

I samverkan med Hallands Akademi

BERTEBOS Pris utdelas av Hallands Akademi till personer, föreningar eller institutioner som bedöms ha potential att i framtiden göra berömvärda insatser inom livsmedelssektorn i Halland. Priset ska tilldelas den/de som aktivt arbetar med områden som berör Halländsk matkultur och/eller gröna näringar, som är av betydelse för Hallands framtid. Från och med 2015 delar Hallands Akademi ut ett pris på 50 000 kr mot tidigare två priser på 25 000 kr vardera. Prisutdelningen sker i samband med Hallands Akademis högtidssammankomst.

Pristagare 2019

Per Carlsson och Catarina Arvidsson, Steninge kuststation
De får priset för att de ”med havregrynsgröt av högsta klass har uppmärksammat och synliggjort en klassiskt halländsk råvara, havren. I Steninge vid Kattegattsleden har de skapat en oas för besökare, i Alf Hambe-land”.