BERTEBOS pris

BERTEBOS Stiftelse har instiftat två BERTEBOS Pris. Det stora priset instiftades 1996 och delas ut av Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA). Det andra priset instiftades 2007 och utdelas av Hallands Akademi.

I samverkan med Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien 

BERTEBOS Pris är ett internationellt vetenskapligt pris som delas ut av Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) för väl meriterad, banbrytande utvecklingsmetod, som berör livsmedel, jordbruk, djurhälsa eller ekologi. KSLA utser pristagare och priset utdelas vartannat år vid en högtid på Karl-dagen den 28 januari. Priset är på 300 000 kr och prisutdelare har varit Kung Carl XVI Gustav, Kronprinsessan Viktoria, Prinsessan Lilian och Prinsessan Christina.

Prisutdelningen åtföljs av en tvådagarskonferens i Falkenberg påföljande år. Denna planeras av pristagaren i samarbete med KSLA.

Pristagare 2017

Kenneth G. Cassman, University of Nebraska-Lincoln, USA
"För hans avgörande betydelse för utveckling av begreppet ekologisk intensifiering av jordbruksproduktion, vilket leder till att gapet mellan potentiell och verklig avkastning minimeras. Hans omfattande vetenskapliga produktion har stor betydelse för tillämpningar inom jordbruket."

Kenneth G. Cassman, Professor i Agronomi vid University of Nebraska-Lincoln, har varit en av de ledande forskarna i att utveckla begreppet ekologisk intensifiering av jordbruksproduktionen. Konceptet syftar på hur vi kan minimera klyftan mellan nuvarande avkastning på gårdsnivån till det potentiella avkastningen som uppnås genom användning av bästa tillgängliga teknik och kunskap, samtidigt som de negativa miljöpåverkan minimeras. Kenneth G. Cassman har spelat en viktig roll för att utveckla en global avkastningskarta för viktiga grödor. För att säkra livsmedelsförsörjningen för en växande global befolkning finns det behov av ökad jordbruksproduktion och professor Cassman har också tagit upp hur globala livsmedelspriser interagerar med det.

Kenneth G. Cassman har en mycket framstående karriär och är en högt citerad forskare världen över. Han har också arbetat med insatser för att säkerställa att vetenskapliga resultat översätts till handling på gårdsnivå.

Berteboskonferensen med Ken Cassman hålls i Falkenberg 26–28 augusti 2018.

I samverkan med Hallands Akademi

BERTEBOS Pris utdelas av Hallands Akademi till personer, föreningar eller institutioner som bedöms ha potential att i framtiden göra berömvärda insatser inom livsmedelssektorn i Halland. Priset ska tilldelas den/de som aktivt arbetar med områden som berör Halländsk matkultur och/eller gröna näringar, som är av betydelse för Hallands framtid. Från och med 2015 delar Hallands Akademi ut ett pris på 50 000 kr mot tidigare två priser på 25 000 kr vardera. Prisutdelningen sker i samband med Hallands Akademis högtidssammankomst.

Pristagare 2018

Per Carlsson och Catarina Arvidsson, Steninge kuststation
De får priset för att de ”med havregrynsgröt av högsta klass har uppmärksammat och synliggjort en klassiskt halländsk råvara, havren. I Steninge vid Kattegattsleden har de skapat en oas för besökare, i Alf Hambe-land”.