Bertegruppen

BERTEBOS Stiftelse äger 30% av Bertegruppen AB. Resterade 70% ägs av familjen Stenström. I Bertegruppen AB ingår Berte Qvarn, SIA Glass, Berte Gård, BERTEBOS Stiftelse och Berte Museum.

Läs mer om Bertegruppen här

Med kärlek till arvet, med styrka från bygden, med kunskap från tiden och med känsla för kvalitet – då ser framtiden ljus ut.

Berte Qvarn

Grunden i koncernen är Berte Qvarn som har funnits sedan medeltiden. Anknytningen till familjen Stenström kan med säkerhet spåras till 1569 då man för första gången kan läsa Berte Qvarns namn i Lunds stifts "landebog", eller jordeboken som den kallades i Sverige. Nu bor och verkar trettonde och fjortonde generationen på Berte.

Berte Qvarn är, trots sin vackert åldrade tegelbyggnad med det gammaldags kvarnhjulet, en av de absolut modernaste kvarnanläggningarna i Sverige. Kvarnen går dygnet runt och till största delen är det vete som mals. Mjölets ursprung är viktigt och på Berte Qvarn mals endast förstklassigt svenskt spannmål.

En av Berte Qvarns stora styrkor är att kunna mala satser i mindre volymer och därmed ta till vara på olika sorters spannmåls egenskaper och skräddarsy mjöl efter kundernas önskemål. 

Läs mer om Berte Qvarn

SIA Glass

SIA Glass, ”lillasystern” i företagsgruppen, startades 1961 efter det lokala slakteriet i Slöinge lades ner. Vid nedläggningen av slakteriet försvann den största arbetsgivaren på orten och givetvis skapade detta oro bland Slöingeborna. Då vände man sig till Olof Stenström, ansvarig för familjens bolag och politiskt aktiv i kommunen, som agerade och SIA Glass föddes.

På 70-talet beslutade man att satsa på att göra gräddglass och härifrån kan man således spåra Per Stenströms devis: ”Glass ska göras av grädde – annars kan det kvitta”. Även de övriga ingredienser i glassen kommer huvudsakligen från naturens eget skafferi såsom mjölk, bär, nötter och choklad.

SIA Glass är, liksom sina systerbolag, lokaliserat i Slöinge, Halland och det svenska är viktigt. All glass produceras i Sverige på färsk, svensk grädde och i första hand används svenska råvaror.

Läs mer om SIA Glass

Berte Gård

Till Berte Qvarn har i alla tider hört ett lantbruk, även detta drivs fortfarande av familjen Stenström. Berte Gård är idag ett eget bolag och Henrik Stenström är dess drivande lantbrukare och VD.

Hösten 2011 stod en helt ny ladugård klar på Vastad, ett par kilometer från gården intill Berte Qvarn. Mjölkproduktionen utgörs av 240 kor och lika många ungdjur och kalvar. Arealen som brukas är 300 hektar samt 50 hektar skog.

I den nya ladugården finns även en konferensavdelning och ett visningsrum. Ifrån konferensavdelning ser man ner i kalvstallet och ladugården. 

Läs mer om Berte Gård

Berte Museum

Berte Museum ‑ Livet på landet, är ett nostalgimuseum som visar livet på landet i olika utställningar. Här kan du vandra runt bland allehanda jordbruksmaskiner, handredskap och traktorer. I uppbyggda miljöer kan du bekanta dig med olika hantverksmiljöer, lanthandel och skola.

Föremålen har skänkts av privatpersoner, och det är framför allt Anders Stenström som har varit ansvarig för att samla ihop och ta emot sakerna, som vi fortsätter att vårda för framtiden.

Läs mer om Berte Museum