Välkommen till BERTEBOS Stiftelse

BERTEBOS Stiftelse instiftades 1994 av Brita och Olof Stenström. Dess ändamål är att främja undervisning och vetenskaplig forskning inom livsmedelssektorn. Ett antal forskare har, genom BERTEBOS Pris och andra stipendier, givits möjlighet att fortsätta sina viktiga forskningsarbeten inom området livsmedel, jordbruk och ekologi.

Namnet BERTEBOS kommer ifrån namnet Berte, omgivningen kring Berte Qvarn och Berte Gård, och initialerna på stiftarnas respektive förnamn Brita och Olof samt efternamnet Stenström. BERTEBOS Stiftelse är delägare med 30 % i Bertegruppen AB.

BERTEBOS Stiftelse har instiftat två BERTEBOS Pris. Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) utser pristagare och delar ut BERTEBOS stora pris på 400 000 kr vartannat år. Tillsammans med pristagaren arrangeras sedan aktiviteter, t.ex. seminarier eller konferens, inom pristagarens specialistområde.

Det andra BERTEBOS Pris delas årligen ut av Hallands Akademi. Priset tilldelas den/de som aktivt arbetar med områden som berör Halländsk matkultur och/eller gröna näringar som är av betydelse för Hallands framtid. Priset är på 50 000 kr.

Förutom BERTEBOS Pris kan stipendier att sökas hos stiftelsen. Den/de som ägnar sig åt forskning eller studier inom livsmedel, jordbruk, djurhälsa eller ekologi vid högskola eller universitet kan söka. Även försöksverksamhet inom dessa områden i Halland kan motivera ett stipendium.