Ansökan BERTEBOS Stipendium

Bidrag kan sökas av:

  • Fysisk person som ägnar sig åt forskning eller studier inom livsmedel, jordbruk, djurhälsa eller ekologi vid högskola eller universitet (personen ska vara svensk medborgare och bosatt i Sverige).
  • Även försöksverksamhet inom dessa områden i Halland kan motivera ett stipendium.

Ansökan sker via formuläret nedan

  • Alla fält som är märkta med en asterisk (*) är obligatoriska och måste fyllas i för att ansökan ska kunna skickas in.
  • En beskrivning av forsknings- och utvecklingsprojekt om max fem sidor bifogas. Denna beskrivning skall innehålla projektets syfte och frågeställning, metodbeskrivning, en kort litteraturgenomgång, en beskrivning av sökandens kompetens för projektet samt en kort beskrivning av hur resultaten skall förmedlas.
  • Som bilaga bifogas även en kort meritförteckning/CV.
  • För mindre ansökningar av stipendier (t ex resebidrag) behöver projektbeskrivning inte bifogas ansökningsblanketten.

Sista inlämningsdag för stipendium 2019 är 31:a oktober 2019. 
Styrelsen prövar korrekt inkomna ansökningar under november/december.

Projektet ska ha startats och rekvisition ska vara BERTEBOS Stiftelse tillhanda inom ett år från det att styrelsen tilldelat stipendiet.

Eventuella förfrågningar om ansökan av anslag görs till:
Per Stenström

Ordförande BERTEBOS Stiftelse

Tel. 0346-71 51 24 
E-post: per@siaglass.se  

Ansökningsformulär

Max 100 ord
För beskrivning av innehåll, se ovan. Max 5 sidor
Kort meritförteckning/CV

En kopia av ansökan kommer att skickas till dig per e-post.

Personuppgifter

Genom att kryssa i rutan ovan samtycker du till att de uppgifter du lämnar om dig själv i samband med insändande av ansökan om bidrag kommer att behandlas för att kunna administrera stipendium. Personuppgifterna sparas endast så länge det behövs för att administrera stipendiumet, max 2 år.

Läs mer om detta i BERTEBOS Stiftelse Integritetspolicy.