Ansökan BERTEBOS Stipendium

Bidrag kan sökas av:

  • Fysisk person som ägnar sig åt forskning eller studier inom livsmedel, jordbruk, djurhälsa eller ekologi vid högskola eller universitet (personen ska vara svensk medborgare och bosatt i Sverige).
  • Även försöksverksamhet inom dessa områden i Halland kan motivera ett stipendium.

Ansökan sker via ansökningsblanketten nedan. Skicka in ansökan tillsammans med bilagor till ansokan@bertebosstiftelse.se

  • Alla fält som är märkta med en asterisk (*) är obligatoriska och måste fyllas i.
  • En beskrivning av forsknings- och utvecklingsprojekt om max fem sidor bifogas. Denna beskrivning skall innehålla projektets syfte och frågeställning, metodbeskrivning, en kort litteraturgenomgång, en beskrivning av sökandens kompetens för projektet samt en kort beskrivning av hur resultaten skall förmedlas. 
  • Som bilaga bifogas även en kort meritförteckning/CV. 
  • Vänligen namnge alla bilagor samt ansökan med ditt namn.
  • För mindre ansökningar av stipendier (t ex resebidrag) behöver projektbeskrivning inte bifogas ansökningsblanketten

Sista inlämningsdag för stipendieansökan är 31:a oktober. 
Styrelsen prövar korrekt inkomna ansökningar under november/december.

Projektet ska ha startats och rekvisition ska vara BERTEBOS Stiftelse tillhanda inom ett år från det att styrelsen tilldelat stipendiet.

Eventuella förfrågningar om ansökan av anslag görs till:

Per Stenström
Ordförande BERTEBOS Stiftelse

Tel. 0346-71 51 24 
E-post: per@siaglass.se  

Ansökningsblankett för stipendium

Personuppgifter

Genom att skicka in ansökan samtycker du till att de uppgifter du lämnar om dig själv i samband med insändande av ansökan om bidrag kommer att behandlas för att kunna administrera stipendium. 

Läs mer om detta i BERTEBOS Stiftelse Integritetspolicy.