Tidigare stipendiater

Stiftelsen har sedan starten delat ut följande stipendier:

2017

Martina Jönsson och Håkan Eriksson, Hushållningssällskapet Halland - Förstudie för en mat/klimatbok för pedagoger och förskolebarn
Carl Blackert, Hushållningssällskapet Halland - Beräkning av kväveupptag i vårvete med hjälp av Yara N-Tester och GreenSeeker
Annika Hägglund, Växa Sverige - Bästa betet, en angelägenhet hos alla med idisslare
Linda Karlsson, Växa Sverige - Antalet skördars påverkan på avkastning och botanisk sammansättning i olika vallfröblandningar (fördelar på 4 år)
Pauliina Jonsson, Växa Sverige - Nya grödor i svensk produktion – quinoa och phaseolus bönor
Anna Aurell Svensson, Växa Sverige - Inventering av markens fosforbindningskapacitet i Halland
Sofie Tinggren - Mastists påverkan på mjölkmängd för dromedarer hos nomader i Kenya
Hampus Johansson - Hållbar energianvändning inom Bertegruppen AB

2016

Sara B. Nilsson, Hushållningssällskapet Halland - Litteratursammanställning om ”Effekt av svavel- och kvävegödsling på brödkvalitén”
Martina Jönsson, Hushållningssällskapet Halland - Matexperiment för barn
Olof Stenström, Hushållningssällskapet Halland - Utvärdera trähägn som skydd mot betesskador i skogsföryngringar
Lovisa Eliasson, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut - För en studie för kvalitetsutvärdering av kött och grönsaker efter infrysning med innovativ frysningsteknik
Olof Stenström - Kurs för motorsågskörkort

2015

Katarina Raskov, Raskov Utveckling - Fjärrstyrt övervakningssystem i slaktgristall
Maj-Britt Andersson - Bakboken Fikalust
Sara Bergström Nilsson och Maria Henriksson, Hushållningssällskapet Halland - Sammanställning av forskningsresultat från Mellby utlakningsstation, 1980-2015
Gun Olsson och Erik E, Hushållningssällskapet Halland - Naturligt glutenfria grödor och livsmedelsprodukter
C-G Lie och Diana Kinley, Agreb AB - Analystest av storskalig biodling

2014

Mathilda Hedborg, Examensarbete SLU - Beteendestudie av KRAV-höns utevistelse
Jan Jönsson och Erik Ekre, Hushållningssällskapet Halland - Projekt för minskad ogräskonkurrens i jordbruksmark
Martina Jönsson, Hushållningssällskapet Halland - Projektet ”Från Barnträdgård till Trädgårdsbarn”
Otto Savolainen och Alastair Ross, Charlmers Tekniska Högskola - Projektet ”Från mjöl till bröd”
Katarina Raskov, Raskov Utveckling - Teknisk utrustning i projektet ”Fjärrstyrt övervakningssystem i slaktgrisstallar”

2013

Carl Gerorg Lie och Diana Kinley, Agreb AB - Bihälsokonferens/utbildningsdagar tillsammans med SLU
Leif Jönsson - Systematiskt utvecklingsarbete av uppsamlare av ogräsfrön
Olof Stenström - Kurs om skogsbilsvägar

2012

Anna Ohlsson, Bioteknologi/KTH - Studier och försök att skapa enkla miljövänliga alternativ till syntetiska miljötoxiska pesticider inom jordbruk och trädgårdsnäring
Annika Dahl, Viltskadecenter (SLU) - Kartläggning hur jakt med lös hund bedrivs på olika ställen i landet och om vargdödade hundar i samband med jakt skiljer sig mellan olika revir
Hushållningssällskapet Halland - Pilotanläggning för studier av intelligenta skyddszoner

2011

Gustav Fagerman, Solhaga Stenugnsbageri - Vidareutbildning i Frankrike inom bageri
Anna Karlsson - Studier inom jordbruk i Kanada
Rebecca Danielsson, SLU - Praktik med att mäta metan från mjölkkor
Maria Berglund, SIK - Kartlägga nuläge och utarbeta scenarier för minskning av miljöpåverkan av mjölkproduktion
Ecoera - Utveckling av biogasanläggningar
Jennie Cederholm, Hushållningssällskapet - Projekt som skall stimulera tillväxten i Halländsk livsmedelsproduktion

2010

Sara Wennerström, Solhaga Stenugnsbageri - Studier kring lokala baktraditioner och framtagning av Slöingelimpan och Hallandsbrödet samt för en utbildning till hantverksbagare
Johanna Berlin och Christel Cederberg, SIK - Utarbeta ett verktyg för beräkning av växthusgasutsläpp för kvarnindustrin
Marie Mattsson och Siegfried Fleischer, Högskolan i Halmstad - Forskning om markanvändningens påverkan på kolomsättningen i åkermark
Barnens Bikupa - Projektutbildning, kallad Matnyttigt, av förskolans barn där man skapar en ökad förståelse för varifrån maten kommer ifrån

2009

Berte Museum - För att täcka delar av driftskostnaderna
Marie Mattson och Siegfried Fleischer, Högskolan i Halmstad - Projekt om livsmedelsproduktion och klimatförändring
Johanna Berlin och Christel Cederholm, SIK - Studie av utsläppen av växthusgaser från produktion av glass
Iris Fontes, Göteborgs Universitet - Studie av utsläppen av växthusgaser från ett litet bageri
Charlotte Lagerberg Fogelberg och Lotta Triller, Centrum för uthålligt lantbruk och Triller mat och bröd - Utveckla konceptet kring det regionala brödet Upplandskubben
Karolina Hoffman, Chalmers Tekniska Högskola - Studie av om hur blockeringen av gluten kan ske
Anette Ungfors, Marin Ekologi - Tjärnö Gbg Universitet - Utvärdering av alternativa rön till burfiske efter havskräfta
Ola Buckard och Cristina Gaitan, Slow food - Delfinansiering för en hemsida för Slow Food i Sverige
Evelina Tibäck, Forskarstudent SIK - Forskningsvistelse i Australien.
Sara Johansson, Kemi- och Bioteknik, Livsmedelsvetenskap - Resebidrag till en konferens i USA
Ingela Klinkör, studerande vid SLU - Studie om vad som uppfattas som kvalitet i frukt och grönsaker
Lars Wijkmark, Hushållningssällskapet - Studie av precisionsodling i ekologisk odling
Pauliina Jonsson & Rolf Lindström, Hushållningssällskapet, Höj värdet på potatis - Marknadsanpassad produktion

2008

Maria Berglund, Hushållningssällskapet - Delfinansiering av en studie av växthusutsläpp från tre olika gårdar
Helen Lindqvist och Sara Johansson, Kemi- och Bioteknik, Livsmedelsvetenskap - Studieresa
Cecilia Enelund och Marica Andersson, Examensarbete LTH - Resa till Indien

2007

Maria Henriksson, Hushållningssällskapet   - Genomförande av en lokal klimatkonferens
Johanna Berlin och Christel Cederberg, SIK och Hushållningssällskapet  - Utveckla en metod för beräkning av växthusgasutsläpp i svensk livsmedelsindustri
Johanna Björklund och Susanne Johansson, Institutionen för stad och land & Centrum för uthålligt lantbruk - Öka konsumenternas kunskap om hur deras val påverkar utsläpp av växthusgaser
Hushållningssällskapet Halland - Bakgrundsstudie i vilken forskning som gjorts i hur smaken påverkas i olika jordbruksråvaror

2006

Hallands näringslivsarkiv - Arkivering av historiska qvarn- och lantbruksdokument
Charlotte Eklund-Jonsson - Slutförandet av projekt om svampförädlad spannmål

2005

Christoffer Cedergren - Genomföra praktiska experiment med surdegar och gamla bakningstekniker för att presentera nymodiga brödverk och produktutveckla gamla
Carolina Svavar - Som i en del i högskolestudierna genomföra ett projektarbete i Australien för att utveckla metoder för att producera demineraliserad, hydrolyserad vassle som sedan skall användas i livsmedel

2004

Charlotte Eklund-Jonsson - Studera nutriella effekter av nya livsmedel på svampförädlad spannmål

2003

Avdelningen för Livsmedelsteknologi vid Lunds Tekniska Högskola - Utveckla en metod för att ta fram en användbar oljedådra-olja som är rik på Omega-3 fettsyror
Jenny Andreasson - Studiematerial och resor

2001

Högskolan i Halmstad genom professor Albert-Jan Baerveldt - Undersöka vilka ekologiskt odlade grönsaker som lämpar sig för ogräsbekämpning med robot
Mia Skoglund och Ann Bonde - Bidrag till studielitteratur under deras utbildning inom alternativ medicin för djur
Avdelningen för Livsmedelsteknik vid Lunds Universitet genom Eva Tornberg och i samarbete med Teknopool och SIA Glass AB - Utveckla ett recept på en laktos- och mjölkfri glass baserad på inhemsk råvara, havre

1998

Christel Cederberg - Finansiell hjälp för att slutföra sin licentiatexamen

1997

Åsa Dymne - Högskolestudier i kemi inom livsmedelsområdet

1996

Henrik Andersson - Genomföra en förstudie med rubriken ”näringstillförsel i ekologisk odling”. Förstudien avsåg att ligga till grund för och avgöra om projektet ”Vallens förfruktsvärde i ekologisk odling på lerjord och sandjord” skulle startas
Christel Cederberg - Genomföra ett forskningsprojekt med titel ”Växtnäringscirkulation i ett uthållighetsperspektiv”. Projektet delfinansieras av Halmstads kommun