Tidigare stipendiater

Stiftelsen har sedan starten delat ut följande stipendier:

2020

 • Maria Berglund, Hushållningssällskapet Halland, och Eva Edin, HS Konsult, för projektet ”Odling av nygamla sorter av rödklöver för uthålliga vallar och hållbar animalieproduktion”

2019

 • Ingrid Holmberg och Helena Lans Strömblad, Växa Sverige - Fortsättning av projektet ”Markbördighet och ökad kolinlagring genom ökat mikroliv i marken”
 • Sara Bergström, Hushållningssällskapet Halland - Resebidrag till en internationell konferens om gödselförädling i Manuresource
 • Danira Behaderovic, Hushållningssällskapet Halland - Projektet ”Inventering av kornflugeangrepp i vårvete i Halland”
 • Håkan Eriksson och Stefan Bengtsson, Hushållningssällskapet Halland - Projektet ”Utforskande lärande kring lantbruket – skolungdomar”
 • Carl Blackert, Hushållningssällskapet Halland - Projektet ”Undersökning av sambandet mellan konduktivitet och kvävebehov”
 • Lisa Feureback Wengel, Hushållningssällskapet Halland - Resebidrag till den internationella konferensen ”EcoSummit 2020; Omvärldsspaning – tillvaratagande av vattenresurser i ett globalt perspektiv”
 • Kristina Mjöfors, RISE - Projektet ”Effektiva temperaturåtgärder för att minska metan- och ammoniakemissioner från flytgödsellager”
 • Katarina Nilsson och Jennifer Davis, RISE Jordbruk och Livsmedel - Projektet ”Klimatberäkning av en organisation med flera olika verksamheter”
 • Lars Hillertz - Projektet ”Mejeridokumentation i Falkenbergstrakten”
 • Jan Melkersson/Falkenbergs Kommun - Projektet ”en förstudie till "Framtidens Mat"

2018

 • Susanne Paulsson, Hushållningssällskapet Halland, och Annica Hansson, Växa Sverige – Svensk hydroponisk odling av grovfoder
 • Hanna Åström, Hushållningssällskapet Halland – Samverkansmodell för minskat matsvinn i livsmedelskedjan
 • Maria Berglund, Hushållningssällskapet Halland – Effektiva temperaturåtgärder för att minska metan- och ammoniakemissioner från flytgödsellager
 • Ingrid Holmberg och Helena Lans Strömblad, Växa Sverige – Gynna biodiversiteten i marken- bra för klimatet, markstruktur och grödan
 • Carl Blackert, Hushållningssällskapet Halland – Beräkning av kväveupptag i vårvete med hjälp av Yara N-Tester och Trimble GreenSeeker
 • Lisa Lemke – Brödmat - en bok som lyfter vårt användande av mjöl och minskar brödsvinnet
 • Peter Sylwan och Göte Bertilsson – Jordbruk för Jorden
 • Cecilia Mayer Labba och Ann-Sofie Sandberg, Inst. för Biologi och bioteknik, Chalmers tekniska högskola – Nutritional and sustainable Swedish protein crops

2017

 • Martina Jönsson och Håkan Eriksson, Hushållningssällskapet Halland - Förstudie för en mat/klimatbok för pedagoger och förskolebarn
 • Carl Blackert, Hushållningssällskapet Halland - Beräkning av kväveupptag i vårvete med hjälp av Yara N-Tester och GreenSeeker
 • Annika Hägglund, Växa Sverige - Bästa betet, en angelägenhet hos alla med idisslare
 • Linda Karlsson, Växa Sverige - Antalet skördars påverkan på avkastning och botanisk sammansättning i olika vallfröblandningar (fördelar på 4 år)
 • Pauliina Jonsson, Växa Sverige - Nya grödor i svensk produktion – quinoa och phaseolus bönor
 • Anna Aurell Svensson, Växa Sverige - Inventering av markens fosforbindningskapacitet i Halland
 • Sofie Tinggren - Mastists påverkan på mjölkmängd för dromedarer hos nomader i Kenya
 • Hampus Johansson - Hållbar energianvändning inom Bertegruppen AB

2016

 • Sara B. Nilsson, Hushållningssällskapet Halland - Litteratursammanställning om ”Effekt av svavel- och kvävegödsling på brödkvalitén”
 • Martina Jönsson, Hushållningssällskapet Halland - Matexperiment för barn
 • Olof Stenström, Hushållningssällskapet Halland - Utvärdera trähägn som skydd mot betesskador i skogsföryngringar
 • Lovisa Eliasson, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut - För en studie för kvalitetsutvärdering av kött och grönsaker efter infrysning med innovativ frysningsteknik
 • Olof Stenström - Kurs för motorsågskörkort

2015

 • Katarina Raskov, Raskov Utveckling - Fjärrstyrt övervakningssystem i slaktgristall
 • Maj-Britt Andersson - Bakboken Fikalust
 • Sara Bergström Nilsson och Maria Henriksson, Hushållningssällskapet Halland - Sammanställning av forskningsresultat från Mellby utlakningsstation, 1980-2015
 • Gun Olsson och Erik E, Hushållningssällskapet Halland - Naturligt glutenfria grödor och livsmedelsprodukter
 • C-G Lie och Diana Kinley, Agreb AB - Analystest av storskalig biodling

2014

 • Mathilda Hedborg, Examensarbete SLU - Beteendestudie av KRAV-höns utevistelse
 • Jan Jönsson och Erik Ekre, Hushållningssällskapet Halland - Projekt för minskad ogräskonkurrens i jordbruksmark
 • Martina Jönsson, Hushållningssällskapet Halland - Projektet ”Från Barnträdgård till Trädgårdsbarn”
 • Otto Savolainen och Alastair Ross, Charlmers Tekniska Högskola - Projektet ”Från mjöl till bröd”
 • Katarina Raskov, Raskov Utveckling - Teknisk utrustning i projektet ”Fjärrstyrt övervakningssystem i slaktgrisstallar”

2013

 • Carl Gerorg Lie och Diana Kinley, Agreb AB - Bihälsokonferens/utbildningsdagar tillsammans med SLU
 • Leif Jönsson - Systematiskt utvecklingsarbete av uppsamlare av ogräsfrön
 • Olof Stenström - Kurs om skogsbilsvägar

2012

 • Anna Ohlsson, Bioteknologi/KTH - Studier och försök att skapa enkla miljövänliga alternativ till syntetiska miljötoxiska pesticider inom jordbruk och trädgårdsnäring
 • Annika Dahl, Viltskadecenter (SLU) - Kartläggning hur jakt med lös hund bedrivs på olika ställen i landet och om vargdödade hundar i samband med jakt skiljer sig mellan olika revir
 • Hushållningssällskapet Halland - Pilotanläggning för studier av intelligenta skyddszoner

2011

 • Gustav Fagerman, Solhaga Stenugnsbageri - Vidareutbildning i Frankrike inom bageri
 • Anna Karlsson - Studier inom jordbruk i Kanada
 • Rebecca Danielsson, SLU - Praktik med att mäta metan från mjölkkor
 • Maria Berglund, SIK - Kartlägga nuläge och utarbeta scenarier för minskning av miljöpåverkan av mjölkproduktion
 • Ecoera - Utveckling av biogasanläggningar
 • Jennie Cederholm, Hushållningssällskapet - Projekt som skall stimulera tillväxten i Halländsk livsmedelsproduktion

2010

 • Sara Wennerström, Solhaga Stenugnsbageri - Studier kring lokala baktraditioner och framtagning av Slöingelimpan och Hallandsbrödet samt för en utbildning till hantverksbagare
 • Johanna Berlin och Christel Cederberg, SIK - Utarbeta ett verktyg för beräkning av växthusgasutsläpp för kvarnindustrin
 • Marie Mattsson och Siegfried Fleischer, Högskolan i Halmstad - Forskning om markanvändningens påverkan på kolomsättningen i åkermark
 • Barnens Bikupa - Projektutbildning, kallad Matnyttigt, av förskolans barn där man skapar en ökad förståelse för varifrån maten kommer ifrån

2009

 • Berte Museum - För att täcka delar av driftskostnaderna
 • Marie Mattson och Siegfried Fleischer, Högskolan i Halmstad - Projekt om livsmedelsproduktion och klimatförändring
 • Johanna Berlin och Christel Cederholm, SIK - Studie av utsläppen av växthusgaser från produktion av glass
 • Iris Fontes, Göteborgs Universitet - Studie av utsläppen av växthusgaser från ett litet bageri
 • Charlotte Lagerberg Fogelberg och Lotta Triller, Centrum för uthålligt lantbruk och Triller mat och bröd - Utveckla konceptet kring det regionala brödet Upplandskubben
 • Karolina Hoffman, Chalmers Tekniska Högskola - Studie av om hur blockeringen av gluten kan ske
 • Anette Ungfors, Marin Ekologi - Tjärnö Gbg Universitet - Utvärdering av alternativa rön till burfiske efter havskräfta
 • Ola Buckard och Cristina Gaitan, Slow food - Delfinansiering för en hemsida för Slow Food i Sverige
 • Evelina Tibäck, Forskarstudent SIK - Forskningsvistelse i Australien.
 • Sara Johansson, Kemi- och Bioteknik, Livsmedelsvetenskap - Resebidrag till en konferens i USA
 • Ingela Klinkör, studerande vid SLU - Studie om vad som uppfattas som kvalitet i frukt och grönsaker
 • Lars Wijkmark, Hushållningssällskapet - Studie av precisionsodling i ekologisk odling
 • Pauliina Jonsson & Rolf Lindström, Hushållningssällskapet, Höj värdet på potatis - Marknadsanpassad produktion

2008

 • Maria Berglund, Hushållningssällskapet - Delfinansiering av en studie av växthusutsläpp från tre olika gårdar
 • Helen Lindqvist och Sara Johansson, Kemi- och Bioteknik, Livsmedelsvetenskap - Studieresa
 • Cecilia Enelund och Marica Andersson, Examensarbete LTH - Resa till Indien

2007

 • Maria Henriksson, Hushållningssällskapet   - Genomförande av en lokal klimatkonferens
 • Johanna Berlin och Christel Cederberg, SIK och Hushållningssällskapet  - Utveckla en metod för beräkning av växthusgasutsläpp i svensk livsmedelsindustri
 • Johanna Björklund och Susanne Johansson, Institutionen för stad och land & Centrum för uthålligt lantbruk - Öka konsumenternas kunskap om hur deras val påverkar utsläpp av växthusgaser
 • Hushållningssällskapet Halland - Bakgrundsstudie i vilken forskning som gjorts i hur smaken påverkas i olika jordbruksråvaror

2006

 • Hallands näringslivsarkiv - Arkivering av historiska qvarn- och lantbruksdokument
 • Charlotte Eklund-Jonsson - Slutförandet av projekt om svampförädlad spannmål

2005

 • Christoffer Cedergren - Genomföra praktiska experiment med surdegar och gamla bakningstekniker för att presentera nymodiga brödverk och produktutveckla gamla
 • Carolina Svavar - Som i en del i högskolestudierna genomföra ett projektarbete i Australien för att utveckla metoder för att producera demineraliserad, hydrolyserad vassle som sedan skall användas i livsmedel

2004

 • Charlotte Eklund-Jonsson - Studera nutriella effekter av nya livsmedel på svampförädlad spannmål

2003

 • Avdelningen för Livsmedelsteknologi vid Lunds Tekniska Högskola - Utveckla en metod för att ta fram en användbar oljedådra-olja som är rik på Omega-3 fettsyror
 • Jenny Andreasson - Studiematerial och resor

2001

 • Högskolan i Halmstad genom professor Albert-Jan Baerveldt - Undersöka vilka ekologiskt odlade grönsaker som lämpar sig för ogräsbekämpning med robot
 • Mia Skoglund och Ann Bonde - Bidrag till studielitteratur under deras utbildning inom alternativ medicin för djur
 • Avdelningen för Livsmedelsteknik vid Lunds Universitet genom Eva Tornberg och i samarbete med Teknopool och SIA Glass AB - Utveckla ett recept på en laktos- och mjölkfri glass baserad på inhemsk råvara, havre

1998

 • Christel Cederberg - Finansiell hjälp för att slutföra sin licentiatexamen

1997

 • Åsa Dymne - Högskolestudier i kemi inom livsmedelsområdet

1996

 • Henrik Andersson - Genomföra en förstudie med rubriken ”näringstillförsel i ekologisk odling”. Förstudien avsåg att ligga till grund för och avgöra om projektet ”Vallens förfruktsvärde i ekologisk odling på lerjord och sandjord” skulle startas
 • Christel Cederberg - Genomföra ett forskningsprojekt med titel ”Växtnäringscirkulation i ett uthållighetsperspektiv”. Projektet delfinansieras av Halmstads kommun